30 Kasım 2023
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

04 Ocak 2024
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

01 Şubat 2024
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

29 Şubat 2024
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

28 Mart 2024
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

25 Nisan 2024
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

20-31 Mart 2023
Sergi Yolo
Abacıhan - Kemeraltı

31 Mart 2023
Sergi Toplama Toplantı Yolo - Abacıhan

27 Nisan 2023
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

26 Mayıs 2023
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

28 Eylül 2023
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

26 Ekim 2023
Toplantımız
Gündoğdu Derneği

13 Ocak 2020
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

20 Şubat 2020
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

01 Mart 2022
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

19 Nisan 2022
Yakın Kitabevi
Toplantımız

17 Kasım 2022
Güzelyalı Levent Kafe
Toplantımız

28 Aralık 2022
Liman Meyhanesi
Alsancak Toplantımız

23 Ekim 2018
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

25 Aralık 2018
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

26 Şubat 2019
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

23 Nisan 2019
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

08 Ekim 2019
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

02 Aralık 2019
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

13 Şubat 2018
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

12 Mart 2018
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

05 Nisan 2018
Mimar Koca Sinan
anma Milli Kütüphane

09 Nisan 2018
Mimar Koca Sinan
Anıtına Çelenk

30 Nisan 2018
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

28 Mayıs 2018
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

09 Haziran 2017
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

03 Ekim 2017
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

01 Kasım 2017
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

07-16 Kasım 2017
Havagazı Fabrikası
Karma Sergi

05 Aralık 2017
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

04 Ocak 2018
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

31 Ocak 2017
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

03 Mart 2017
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

05 Nisan 2017
Koca Sinan Anma
Toplantımız İMO

10 Nisan 2017
Mimar Koca Sinan
Anıtına Çelenk

13 Nisan 2017
Mimar Koca Sinan
anma Milli Kütüphane

18 Nisan 2017
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

19 Mart 2016
Feray-Cemal Şardağ
evinde

31 Mart 2016
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

09 Nisan 2016
Mimar Koca Sinan
Anıtına Çelenk

13 Mayıs 2016
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

19 Ekim 2016
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

12 Aralık 2016
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

13 Kasım 2015
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

25 Aralık 2015
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

30 Ocak 2016
Feray-Cemal Şardağ
evinde

19 Şubat 2016
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

22 Şubat 2016
Havagazı Fabrikası
Karma Sergi

18 Mart 2016
Taner Arda vefa günü
Altı Hayat Üstü Sanat

28 Ocak 2015
Çiğli Akvaryum
Toplantımız

24 Şubat 2015
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

09 Nisan 2015
Koca Sinan anma
toplantıları

09 Mayıs 2015
Gündoğdu Derneği
Koca Sinan anma

04 Haziran 2015
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

09 Ekim 2015
Alsancak Zeytinyağlı
Toplantımız

09 Nisan 2014
"Koca Sinan"ı Anma
DEÜ

10-17 Nisan 2014
"Koca Sinan"ı Anma
Mimar Sinan Mes. Okulu

30 Mayıs 2014
Simge toplantısı
Feray - Cemal nişan

21 Ekim 2014
Çiğli Akvaryum
Toplantımız

21 Kasım 2014
Halit Şekerci 55. Sanat
yılı Ustaya Saygı

05 Aralık 2014
Çiğli Akvaryum
Toplantımız

10 Ocak 2014
Toplantımız

25 Ocak 2014
Yaza Çize 10 yıl
Zeus imza günü

14 Şubat 2014
Karaca Otel
toplantımız

15 Şubat 2014
Bedri Baykam sergisi
EKOL Sanat Galerisi

08 Nisan 2014
"Koca Sinan"ı Anma
Çamlaraltı Koleji


09 Nisan 2014
"Koca Sinan"ı Anma
Anıt

25 Nisan 2013
Sinan ve Piri Reis
Anma toplantısı

22 Ağustos 2013
Toplantımız

27 Eylül 2013
Toplantımız

06 Kasım 2013
Ulus ve Vatan
Cumhuriyet ve Atatürk

22 Kasım 2013
Toplantımız

18 Aralık 2013
Karma Sergi

Mayıs 2012
Müze Gemilerde Sergi
U. Belger - M. Cansız

13 Eylül 2012
Toplantımız

02 Kasım 2012
Ulus ve Vatan
Cumhuriyet ve Atatürk

11 Ocak 2013
Toplantımız

14 Şubat 2013
Toplantımız

22 Mart 2013 Toplantımız

07 Şubat 2012
Toplantımız

26 Şubat 2012
Urla Mahfelde
Sergi ve Yemek


28 Şubat 2012
Metin Cansız
Anadolu Uygarlıkları
Sergisi


12 Mart 2012
Toplantımız

9 Nisan 2012
"Koca Sinan"ı Anma
Tepekule

30 Mayıs 2012
Toplantımız

29 Eylül 2011
Toplantımız

12 Ekim 2011
Toplantımız

23 Ekim 2011
Narlıdere Belediyesi
Atatürk Sergisi ve
Karma Sergi

27 Ekim 2011
Narlıdere Belediyesi
Ulus ve Vatan
Cumhuriyet ve Atatürk

24 Kasım 2011
Toplantımız

10 Ocak 2012
Toplantımız

4 Kasım 2010
Ulus ve Vatan
Cumhuriyet ve Atatürk

15 Aralık 2010
Toplantımız

14 Ocak 2011
Toplantımız

23 Şubat 2011
Toplantımız

09 Nisan 2011
"Koca Sinan"ı Anma
Tepekule

18 Haziran 2011
Toplantımız

7 Mayıs 2010
Toplantımız

24-29 Mayıs 2010
Kedi Sanat Galerisinde
Karma Sergi

8 Haziran 2010
Toplantımız

28 Temmuz 2010
Toplantımız

27 Ekim 2010
"Ağababa" Romanı
Simge Tanıtım Günü

3 Kasım 2010
Toplantımız

14 Eylül 2009
Toplantımız

29 Eylül 2009
Toplantımız

11 Ekim 2009
Taner Arda
Kemalpaşa Stadı
Heykel Açılışı

4 Kasım 2009
Ulus ve Vatan
Cumhuriyet ve Atatürk

12 Kasım 2009
Şiir Müzesi
Buluşması

9 Nisan 2010
"Koca Sinan"ı Anma
Türkan Saylan
Kültür Merkezi

26 Kasım-13 Aralık 2008 DEÜ
İnşaat Fakültesi
Karma Sergi

14 Aralık 2008
DEÜ İnşaat Mühendisi
Besteciler Konseri

02 Nisan 2009
28 Mayıs 2009
Toplantılarımız

09 Nisan 2009
"Koca Sinan" Anma
Türkan Saylan
Kültür Merkezi

19 Ağustos 2009
Toplantımız

26 Ağustos 2009
Mehmet Coral ile
Ehlikeyif'te
Aylık Toplantımız


2003 - 2006
Kişisel ve Karma Sergiler


11 - 17 Eylül 2006
Norm Sanat Galerisi
Karma Sergi

23 Oc.-9 Şub. 2007
Selahattin Akçiçek
Karma Sergi

13 Nisan 2007
DEÜ İnşaat Fakültesi
Şantiye Anıları
Sunumu

07-12 Nisan 2008
"Koca Sinan" Haftası
Türkan Saylan
Kültür Merkezi

13 - 24 Kasım 2008
Türkan Saylan
Kültür Merkezi
Karma Sergi